Kongre Niteliğinde Hemşirelik Zirvesi Avantajlı Paket


KONGRE NİTELİĞİNDE HEMŞİRELİK ZİRVESİ

→ KAYIT OLMAK İÇİN TIKLA

Kongre Niteliğinde Hemşirelik Zirvesi 2024: Bilgi, Deneyim ve İnovasyonun Buluşma Noktası!

Sizleri, hemşirelik alanında uzmanlaşmış birbirinden değerli eğitmenlerle buluşturmak için büyük bir heyecanla "Kongre Niteliğinde Hemşirelik Zirvesi 2024" organizasyonumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Neden Katılmalısın?

Kongre Niteliğinde Hemşirelik Zirvesi 2024, hemşirelik alanındaki profesyonellerin benzersiz bir öğrenme ve ağ oluşturma deneyimine davet ediyor. Etkinlik, sektördeki saygın eğitmenler tarafından sunulan çeşitli konulardaki bilgilerle katılımcılara kapsamlı bir bakış sunarken, aynı zamanda farklı uzmanlık alanlarından hemşireler arasında etkileşimi teşvik ediyor. Katılımcılar, güncel pratik uygulamalar, kritik konular ve mesleki gelişim imkanlarını keşfetme şansına sahip olacaklar. Ayrıca, etkinlik sayesinde mesleki ağlarını genişleterek sektördeki diğer uzmanlarla tanışma ve deneyim paylaşma imkanı bulacaklar. Zirve, katılımcıları hemşirelikteki en son trendlerle ve inovasyonlarla buluşturarak, mesleki gelişimlerine önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Etkinlik İçeriği:

 1. Kan Gazı Analizi
  • Eğitmen: Uzman Hemşire Kemal Yılmaz (Hep-Sen İzmir Şube Başkanı)
  • 17 Mart, 12.00
  • Bu oturumda, kan gazı analizi konusunda temel bilgilerden başlayarak, pratik uygulamalara odaklanılacak. Hemşireler, kan gazı sonuçlarını anlama ve hastalara etkili bir şekilde bakım sağlama becerilerini geliştirecekler.
 2. Şok Tablosunda Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
  • 17 Mart, 13.15
  • Şok tablosuyla ilgili hemşirelik bakım stratejileri bu oturumun merkezinde olacak. Katılımcılar, acil durum müdahalelerinde etkili olacakları pratik bilgiler edinecekler.
 3. Acilde Triyaj
  • Eğitmen: Hemşire Oğuzhan Kılıç (Acil Servis Hemşiresi)
  • 17 Mart, 14.30
  • Acil servislerde triyaj süreci, hasta önceliklendirme ve acil durum yönetimi bu oturumda ele alınacak. Hemşireler, hızlı karar alma ve acil durum planlaması konularında yeteneklerini güçlendirecekler.
 4. Yenidoğan Yoğun Bakımı
  • Eğitmen: Uzman Hemşire Oğuzhan Karaman (Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi)
  • 17 Mart, 15.45
  • Yenidoğan yoğun bakımında hemşirelik stratejileri ve önemli konular bu oturumda tartışılacak. Yenidoğan bakımıyla ilgilenen hemşireler, güncel pratik bilgileri edinecekler.
 5. Provizyon Hemşireliği
  • Eğitmen: Hemşire Elif Seden Güler (Provizyon Hemşiresi)
  • 17 Mart, 16.45
  • Bu oturum; hemşireliğin pek bilinmeyen bir çalışma alanıyla ilgili püf noktaları ele alacak.
 6. Gebelik Sürecinde ve Doğum Sonrası Cinsellik
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Gör. Sema Üstgörül (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
  • 18 Mart, 20.30
  • Gebelik sürecinde ve doğum sonrasında cinsellik konusunda önemli bilgilerin paylaşılacağı bu oturum, hemşirelere gebelik ve doğum sonrası dönemde hastalara sağlanacak destek ve danışmanlık konusunda rehberlik edecek.
 7. Şizofreni Spektrum Bozukluğu Olan Hastada Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
  • 18 Mart, 21.30
  • Bu oturum, şizofreni spektrum bozukluğu olan hastalarda hemşirelik bakımının özel gereksinimlerini ele alacak. Hemşireler, bu popülasyonda etkili iletişim, destek ve bakım stratejilerini anlamada güçlendirilecekler.
 8. Ten Tene Temas ve Kanguru Bakımı
  • Eğitmen: Ebe Burcu Yanal (Doğuma Hazırlık Eğitmeni)
  • 19 Mart, 20.30
  • Bu oturumda; ten tene temasın önemi ve bebekle annenin duygusal bağının güçlendirilmesi konuları ele alınacak. Ayrıca kanguru bakımının püf noktalarına değinilecek.
 9. Çocuklarda İlaç Güvenliği ve İnfüzyon Yönetimi
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül (İzmir Tınaztepe Üniversitesi)
  • 19 Mart, 21.30
  • Çocuklarda ilaç güvenliği ve infüzyon yönetimi konusunda önemli bilgilerin paylaşılacağı bu oturum, pediatri hemşirelerine güvenli ve etkili bir ilaç yönetimi pratiği sağlama amacını taşımaktadır.
 10. AKS'de Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Prof. Dr. Yasemin Tokem (İzmir Katip Çelebi)
  • 20 Mart, 20.30
  • Akut Koroner Sendromu (AKS) durumunda hemşirelik bakımının ele alınacağı bu oturum, kardiyovasküler hemşirelerine hastaların acil durum yönetimi ve bakım stratejilerini güçlendirmede rehberlik edecek.
 11. Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları
  • Eğitmen: Dr. Hemşire Ebru Kıraner (Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı)
  • 20 Mart, 21.30
  • Yoğun bakım ortamında sedasyon ve analjezi uygulamalarının etkili bir şekilde nasıl yönetileceği bu oturumda ele alınacak. Hemşireler, kritik hastaların bakımında kullanılan bu tekniklerdeki güncel yaklaşımları öğrenecekler.
 12. İnfertilite Tüp Bebek
  • Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Atasayar (Antalya Bilim Üniversitesi)
  • 21 Mart, 20.30
  • İnfertilite ve tüp bebek tedavisi konularında uzmanlık sağlayacak bu oturum, üreme sağlığı alanındaki hemşirelere çiftlere destek ve danışmanlık konularında pratik bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
 13. Yaşlılarda Üriner İnkontinans
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka Ersoy (Süleyman Demirel Üniversitesi)
  • 21 Mart, 21.30
  • Yaşlılarda üriner inkontinansın hemşirelik bakımı ile ilgili stratejilerin ele alındığı bu oturum, gerontoloji hemşirelerine yaşlı popülasyondaki hastaların özel ihtiyaçlarına uygun bakım planlaması sunmayı hedeflemektedir.
 14. Doğal Doğum
  • Eğitmen: Ebe Şenay Yazıcı (Doğuma Hazırlık Eğitmeni
  • 22 Mart, 20.30
  • Doğal doğum sürecinde hemşirelerin rolü ve doğum sürecinde annelere sağlanacak destek konularında bilgi sağlayacak bu oturum, doğum hemşireleri ve doğum koçları için değerli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
 15. Acilde Zor Hastalar ve Hemşirelik Yönetimi
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Konakçı (Acil Hemşireleri Derneği Başkanı)
  • 22 Mart, 21.30
  • Bu oturum, acil serviste karşılaşılan zor hastalıkların ve durumların hemşirelik bakımını ele alacak. Hemşireler, acil serviste etkili yönetim stratejilerini ve zorlu durumlarla başa çıkma tekniklerini öğrenme fırsatı bulacaklar.
 16. Ameliyathane'nin Lideri: Hemşireler
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
  • 23 Mart, 13.15
  • Bu oturum, ameliyathane hemşirelerinin liderlik rollerini ve ameliyathane süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini ele alacak. Hemşireler, cerrahi ekiplerle uyum içinde çalışarak güvenli ameliyat ortamları sağlama becerilerini geliştirecekler.
 17. Diyabetin Akut Komplikasyonlarında Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Gökşen Polat (İzmir Tınaztepe Üniversitesi)
  • 23 Mart, 14.30
  • Diyabetin akut komplikasyonlarının hemşirelik bakımı bu oturumda tartışılacak. Hemşireler, diyabetik hastalarda acil durum müdahaleleri ve bakım stratejilerini öğrenerek bu hastaların sağlığını etkili bir şekilde yönetmeye odaklanacaklar.
 18. Cerrahi Alan Enfeksiyonları
  • Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yıldırım Tank (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
  • 23 Mart, 15.45
  • Bu oturum, cerrahi alan enfeksiyonlarına karşı hemşirelik bakımının önemini vurgulayacak. Hemşireler, cerrahi süreçlerde enfeksiyon riskini azaltma ve etkili sterilizasyon stratejilerini öğrenme fırsatı bulacaklar.
 19. Bipolar Bozuklukta Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Öğr. Gör. Tülay Demiray (Acıbadem Üniversitesi)
  • 24 Mart, 12.00
  • Bipolar bozukluğu olan hastaların hemşirelik bakımının ele alındığı bu oturumda, hemşireler, bu özel durumu anlama ve hastalara uygun destek sağlama becerilerini geliştirecekler.
 20. Meme Reddinde Hemşirelik Bakımı
  • Eğitmen: Hemşire Serdi Güler (Bebek Hemşiresi, Emzirme Danışmanı)
  • 24 Mart, 13.15
  • Meme reddi durumunda hemşirelik bakımının özel gereksinimleri bu oturumda tartışılacak. Hemşireler, meme sağlığı ve meme reddi durumlarında etkili bakım stratejilerini öğrenme fırsatı bulacaklar.
 21. Menopozal Semptomların Yönetimi
  • Eğitmen: Doç. Dr. Rukiye Höbek Akarsu (Yozgat Bozok Üniversitesi)
  • 24 Mart, 14.30
  • Menopozal dönemde karşılaşılan semptomların hemşirelik bakımı üzerindeki etkileri bu oturumda ele alınacak. Hemşireler, menopoz dönemindeki hastaların özel ihtiyaçlarına uygun bakım stratejilerini öğrenerek bu dönemi etkili bir şekilde yönetmeye odaklanacaklar.
 22. Anne Sütünün Önemi Hangi Koşullarda Saklanmalıdır? Ne Zaman Kesilmelidir?

  • Eğitmen: Ebe Şule Gökçen Kırbaşlar (Emzirme Danışmanı)
  • 31 Mart, 20:30
  • Bu oturumda; anne sütünün önemi, nasıl saklanması gerektiği, yeterli gelip gelmediği gibi konular ele alınacaktır.
 23. Yenidoğan İlk Banyosu, Yenidoğan Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Yenidoğan Sarılığı

  • Eğitmen: Ebe Fulya Batuhan Karaşın (Doğuma Hazırlık Eğitmeni, Emzirme Danışmanı)
  • İleri bir tarihte gerçekleşecektir.
  • Bu oturum; yenidoğanların bakımında dikkat edilmesi gerekenler, ilk banyosu nasıl olmalı vb. konularda destek sağlayacaktır.

Elde Edeceklerin;

 • Edineceğin bilgi ve donanımlarla yeni bir sen yaratma fırsatı
 • Alanında uzman eğitmenlere soru sorma imkanı
 • Kariyerine +1 değer katma fırsatı
 • 30 gün boyunca sınırsız izleme imkanı
 • Her oturum için ayrı ayrı olmak üzere ismine özel düzenlenen eğitmen imzalı toplam 23 adet İngilizce ve Türkçe dijital belge (Belgeni etkinlik bittikten 15 gün sonra digicertify.net adresinden sorgulatabilirsin.)

Etkinlik Yeri;

ONLİNE olarak gerçekleşecektir.

Etkinlik Detayları;

 • Etkinlik online olarak gerçekleşecektir. Etkinlik günü giriş bilgileri mail adreslerinize iletilecektir. (Giriş bilgileri en geç etkinlikten 1 saat önce iletilecektir.)
 • Etkinlik kayıt altına alınacaktır ve 30 gün boyunca tekrar izlenebilecektir.
 • Etkinlik katılım belgesi almak için etkinlik anında iletilen geri bildirim ve katılım formunu doldurmanız gerekmektedir.

Etkinlik Ücretleri;

 • Etkinliğin indirimli kayıt ücreti kısa bir süreliğine 700₺ yerine 350₺'dir.
 • İndirimler ilk 100 bilet için 48 saatliğine geçerlidir.
 • 100 Bilet sonrasında 450₺'dir.
 • Kontenjan doldukça ücrette artış olacaktır.

 • Etkinlik biletlerinin satışı viventzon.com web sitesinden yapılmaktadır.
 • Etkinlik giriş bilgileri, bilet alırken belirttiğiniz mail adresine gönderilecektir.
 • Etkinlik katılım belgesi almak için etkinlik anında gönderilen geri bildirim formunu doldurmanız gerekmektedir.
 • İade/iptal süresi bilet satın alındıktan sonra 7 gündür.
Etkin Kampüs
Etkin Kampüs

Gelişim alanında mesleki etkinlikler düzenleyen platformdur

97% Son 3 kişi
Bilet Al - 350 TRY
97% Son 3 kişi
Bilet Al - 350 TRY